Nr konta Rady Rodziców

26 1020 4913 0000 9202 0153 9766

 

W tytule wpłaty należy wpisać:

 imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza.

 

Opłaty ustalone przez Radę Rodziców na rok 2023/2024:

250 zł płatne w dwóch ratach:

I rata - 150 zł - płatna do końca października

II rata - 100 zł - płatna do końca grudnia

 

  

Skład Rady Rodziców 2023/2024

 

Przewodniczący:

Mariusz Szęszoł

 

Zastępca:

Katarzyna Kozioł

 

Człokowie:

Gr. I

Barbara Bryk-Mamcarz

Karolina Łazorko

Monika Rybak

 

Gr. II

Barbara Dydo

Karolina Pietras

Monika Strzelczyk

 

Gr. III

Ewa Bauer

Magdalena Klapa

Magdalena Zięba

 

Gr. IV

Edyta Gruszka

Justyna Jasińka

Karolina Zielińska

 

Gr. V

Jakub Cichy

Anna Wraga

Michał Zalewski

 

Gr. VI

Katarzyna Juras

Adrianna Murdza

Agnieszka Węglarz

 

Gr. VII

Katarzyna Kozioł

Patrycja Maziarz

Mariusz Szęszoł

 

Gr. VIII

Alicja Koń

Karolina Pietras

Edyta Ryba