Przypominamy, iż w poniedziałek o godz. 12:00

mija czas składania deklaracji

o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu.

 

Niezłożenie deklaracji wiąże się z koniecznością

ponownego brania udziału w rekrutacji.

Przypominamy o konieczności podpisu profilem zaufanym. 

 

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU

EDUKACJI W PRZEDSZKOLU 

 

        Dzieci zapisane na ferie zapraszamy jutro

od godz. 6 do godz. 16

do budynku filii na ul. Tańskiego.

 

Prosimy na bieżąco śledzić stronę,

gdzie będą pojawiać się dalsze informacje.  

Drodzy Rodzice!

 

        W związku z awarią węzła sanitarnego

 informujemy iż dzieci z budynku głównego 

zostały przeniesione

do budynku filii przy ul. Tańskiego.

Prosimy w związku z tym o odbiór dzieci z filii.

 

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco

poprzez stronę internetową.

W związku z czym prosimy na bieżąco śledzić stronę.  

Drodzy Rodzice!

         Nasze przedszkole w okresie wakacyjnym 

pełni dyżur w sierpniu.

 

 FERIE ZIMOWE

 

 

Drodzy Rodzice,

 

Wszystkie dzieci zgłoszone do dnia 10 lutego (czwartek)

w okresie ferii zimowych zapraszamy do budynku przy ul. Pisarka.