Uwaga!

W dniu 17 lutego (poniedziałek)

dzieci z gr. II, III, IV, V, VI, VII i VIII

jadą do SCK w Mielcu na spektakl pt. PINOKIO.

W związku z wczesną godziną spektaklu,

prosimy o przyprowadzenie w tym dniu dzieci

na śniadanie do godziny 7:20.

   

Uwaga!

W dniu 12 lutego (środa)

dzieci obejrzą przedstawienie pt. „Kot w butach”

w wykonaniu uczniów II LO w Mielcu

 

Życzymy przyjemnych wrażeń!

Uwaga!

Na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8

starszaki wezmą udział w zajęciach

wg pedagogiki metody Marii Montessori:

- gr. VI i VIII - 10 lutego (poniedziałek)

 - gr. VI – 11 lutego (wtorek)

 

 

Uwaga!

Na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8

starszaki wezmą udział w zajęciach

wg pedagogiki metody Marii Montessori:

- gr. VI i VIII - 10 lutego (poniedziałek)

 

- gr. VI – 11 lutego (wtorek)

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w bieżącym roku szkolnym (2019/20)

 

Od 21 lutego do 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2020/21. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie, będzie oznaczać rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Składanie deklaracji będzie odbywać się przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

  

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.                                                                                  

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja kontynuacji.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4.  Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić deklaracje o kontynuacji i podpisać potwierdzenie jej złożenia profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

5. Sprawdzać status deklaracji, ponieważ w przypadku kiedy grupa rekrutacyjna lub inne dane wprowadzone do systemu są niepoprawne, przedszkole może dokonać korekty. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego podpisania profilem zaufanym.

Zarejestrowana i podpisana profilem zaufanym kontynuacja wymaga zatwierdzenia w przedszkolu. Po potwierdzeniu kontynuacji przez przedszkole, zmieni ona status na: „Kontynuacja potwierdzona”. Zarejestrowana, ale nie podpisana profilem zaufanym kontynuacja nie będzie potwierdzona przez przedszkole.