Uwaga!

 Określono już terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

na rok szkolny 2018/2019.

 

Poniżej załączamy:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca

dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

zał. 1

 

- Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

zał. 2

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie

z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji

 

 

 

Uwaga!

 

Prosimy o zgłaszanie obecności bądź nieobecności dziecka

w czasie ferii (29.01-09.02)

w celu organizacji pracy w tych dniach.

Dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka.

 W poniedziałek 22.01.2018r. dzieci obejrzą

teatrzyk pt. „Strach ma wielkie oczy”

Życzymy im miłych wrażeń!

 

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne

jutrzejsze wyjście starszaków

do SP-9 na zabawę karnawałową

zostaje odwołane.

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W SP-9

 

W środę (17.01) dzieci z grup najstarszych – V, VII i VIII

 

zaproszone są do SP-9

 

na wspólną zabawę karnawałową.